KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu metin, BRANDMAIL web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.
Aşağıdaki tanımlar http://www.brandmaillive.com/ sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;
FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu,

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan üyelik formunda talep edilen bilgileri, kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek ve tüzel kişileri,

Site: http://www.brandmaillive.com/ adresinde yer alan web sitesini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, ifade eder.

KULLANIM KOŞULLARI:

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederken, Site'de yer alan, ister BRANDMAIL isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan BRANDMAIL veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin BRANDMAIL tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, BRANDMAIL logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten BRANDMAIL veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, BRANDMAIL'in, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Blog Article Figure

GİZLİLİK POLİTİKASI:

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.brandmaillive.com/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi:

Kullanıcı veya Kullanıcılar; Site'de, üye olmak, kendilerini daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini belirlemek amacıyla, Site'ye üye olurlarken; http://brandmaillive.com/Subscribe/subscribe2.asp?ID=B94705E101F049829F10EE9B8634DB62 sayfasında paylaşacakları kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin Site'ye üye olmak, kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanısıra Site'yi ziyaret eden Kullanıcı veya Kullanıcılar'ın, 5651 Sayılı Kanun uyarınca trafik bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, İşleme Amacı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması:

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Site'de yer alan SSL sertifikaları ile internet ortamında 3. kişilere karşı korunmaktadır. Ayrıca, bu kişisel verileriniz BRANDMAIL nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizli olarak saklanacaktır. BRANDMAIL, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, log, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

BRANDMAIL söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcı veya Kullanıcılar'ın açık rızasına istinaden, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, Kullanıcı veya Kullanıcılar'a katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla işleyecektir.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi'nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için brandmail@brandmaillive.net adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata gecebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi:

Kullanıcı veya Kullanıcılar Site üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Kullanıcı veya Kullanıcılar, paylaşmış oldukları kişisel veriler ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler brandmail@brandmaillive.net adresine veya +90 212 290 40 10
telefon numarasından ulaşarak yapabilecektir. Ayrıca üyeliğinizi sona erdirmek istemeniz halinde de yine aynı adresten veya telefon numarasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi:

İşbu Site'nin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan Kullanıcı veya Kullanıcılar'a ait kişisel veriler; işlenmelerini gerektiren amaç ortadan kalktığında (örneğin; üyeliğin iptali, ticari elektronik ileti izninin geri alınması gibi) veya ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri geçince (örneğin; 5651 Sayılı Kanun'a göre trafik bilgisinin saklanması gereken 2 yıllık sürenin sona ermesi veya 6563 Sayılı Elektronik Ticaret'in Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili ikincil mevzuatı uyarınca öngörülen 1 yıllık ve 3 yıllık sürelerin sona ermesi gibi), BRANDMAIL tarafından anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar:

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin BRANDMAIL ile ilgisi olmadığını ve BRANDMAIL'in bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan BRANDMAIL'in sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site üzerinde BRANDMAIL'e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, BRANDMAIL'in bu materyallerle ilgili olarak FSEK'in düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların BRANDMAIL'in izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını, kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site'yi kullanırken,işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf, iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site'de yer alan içeriklerin ve BRANDMAIL'e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını, gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.